Wysoki poziom jakości jest znakiem rozpoznawczym produktów VP. Potwierdzeniem naszego podejścia jest certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Certyfikat posiadamy od 2012 roku. Od tego czasu byliśmy poddani ponownej recertyfikacji.

D&B Poland przyznało nam Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, który otrzymują firmy o najwyższej stabilności. Potwierdza on wysoki poziom moralności płatniczej, sytuację finansową oraz szeroki zakres powiązań korporacyjnych.

cwb_200

Aby umożliwić naszym klientom dostęp do produktów z certyfikowanego papieru, pochodzącego ze  zrównoważonej gospodarki leśnej, VP Polska poddała się certyfikacji zgodnie z kryteriami Forest Stewardship Council® (FSC®).

Forest Stewardship Council® (FSC®) jest międzynarodową organizacją pozarządową typu “non-profit”, której celem jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji. Misją FSC® jest dążenie do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi przy zachowaniu najwyższych standardów przyrodniczych i społecznych oraz przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności prowadzonej gospodarki leśnej.

Coroczne przeglądy wszystkich certyfikowanych przedsiębiorstw zarówno w lasach, jak i w dalszych sektorach zapewnia wiarygodność i przejrzystość. Na całym świecie jest ponad 148 milionów hektarów lasów z certyfikatem FSC®, w samej Polsce istnieje 7 milionów hektarów lasów z certyfikatem FSC® .

Zapytaj o nasze produkty certyfikowane FSC®.

FSCsvHCD1

Pobierz