• akademia_VPPolska

    Akademia stericlin® jest forum służącym wymianie poglądów i informacji dla specjalistów z dziedziny sterylizacji i higieny w szpitalach oraz dla lekarzy prowadzących własne gabinety. Tego typu warsztaty szkoleniowe są organizowane kilka razy w roku w różnych miejscach.

  • szkolenia_VpPolska__

    Wciąż rosnące oczekiwania w stosunku do personelu centralnych sterylizatorni wymagają nieustannego dokształcania. Personel ten jest konfrontowany z całą gamą różnych zadań, którym musi sprostać. My służymy pomocą w tym zakresie. Oferujemy naszym klientom szkolenia prowadzone w ich siedzibie przez naszych wykwalifikowanych pracowników – zarówno teoretyczne jak i praktyczne – dotyczące właściwego stosowania systemów bariery sterylnej oraz wskaźników chemicznych.