VP Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnikow Alianckich 65 | 68-100 Żagań | tel. +48 68 411 46 79|info@vp-group.pl

Systemy kontroli wsadów

>>Systemy kontroli wsadów
system_kontroli_wsadow_VP_Polska
system_kontroli_wsadow_VP_Polska_

Systemy kontroli wsadów

BMS Batch Monitoring System
Sterylizacja nowoczesnych instrumentów o wgłębionej budowie wymaga najwyższej niezawodności na każdym etapie. Kontrolowanie sterylizacji parowej odbywa się w oparciu o parametry. Dodatkowo do kontrolowania skuteczności usunięcia powietrza i penetracji pary niezbędny jest specjalnie ustawiony przyrząd kontrolny ze wskaźnikiem chemicznym. System BMS daje gwarancję, że te istotne parametry sterylizacyjne zostaną osiągnięte również wewnątrz sterylizowanych artykułów – dzięki symulacji wsadów o krytycznych właściwościach.

 

stericlin® IN-Step
Umożliwia kontrolę penetracji pary bezpośrednio na artykułach poddawanych sterylizacji. Warte polecenia, również w przypadku walidowanych procesów sterylizacyjnych, jest stosowanie oprócz kontroli procesowej opartej na parametrach także wskaźników chemicznych, ponieważ fizyczne urządzenia pomiarowe sterylizatora znajdują się w przewodzie doprowadzającym parę bądź na ścianie komory. IN-Step należy umieścić w obrębie wsadu, w miejscach trudno dostępnych dla pary. Dostarcza on cennych informacji na temat procesu sterylizacji, niezależnych od urządzenia.

System kontroli wsadu stericlin DIN A6
Ten system kontroli wsadu jest przeznaczony do stosowania w sterylizatorach parowych z fazą frakcjonowanej próżni i może być używany w temperaturze 121 oraz 134°C. System składa się z następujących elementów: arkusz testowy, pakiet testowy i ramka testowa. Arkusze testowe do dokumentowania wsadów w formacie A6 można opisywać – znajdują się na nich pola do umieszczenia wszelkich niezbędnych informacji (wsad, program, sterylizator, data, podpis).

system_kontroli_wsadow_VP_Polska
system_kontroli_wsadow_VP_Polska_