VP Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnikow Alianckich 65 | 68-100 Żagań | tel. +48 68 411 46 79|info@vp-group.pl

Szkolenia i dokształcanie

>>Szkolenia i dokształcanie
szkolenia_VpPolska__
_szkolenia_VpPolska_szkolenia_VpPolska___szkolenia_VpPolskaszkolenia_VpPolska_szkolenia_VpPolska___

Szkolenia i dokształcanie

Wciąż rosnące oczekiwania w stosunku do personelu centralnych sterylizatorni wymagają nieustannego dokształcania. Personel ten jest konfrontowany z całą gamą różnych zadań, którym musi sprostać. My służymy pomocą w tym zakresie. Oferujemy naszym klientom szkolenia prowadzone w ich siedzibie przez naszych wykwalifikowanych pracowników – zarówno teoretyczne jak i praktyczne – dotyczące właściwego stosowania systemów bariery sterylnej oraz wskaźników chemicznych.

szkolenia_VpPolska__
_szkolenia_VpPolska_szkolenia_VpPolska___szkolenia_VpPolskaszkolenia_VpPolska_szkolenia_VpPolska___