Ochrona klimatu jest dla VP Group konsekwentnie realizowaną filozofią przedsiębiorstwa.  VP pracuje w sposób 100% przyjazny klimatowi. Wszelkie wewnętrzne procesy we wszystkich naszych pięciu siedzibach, jak również transporty do klientów zostały poprzez wprowadzenie najwyższej jakości standardów w obniżenia emisji VCS całkowicie zrównoważone. Jest to ważny ekologicznie rok – dla nas i naszych klientów.

Zmniejszamy emisję
Do roku 2012 VP w Feuchtwangen zmniejszył swoją emisję gazów cieplarnianych o 21%. Odbywa się to m.in. dzięki modernizacji budynków i produkcji, energooszczędnym projektom oświetlenia, oraz optymalizacji w magazynowaniu i logistyce. Nasz cel do roku 2020: Redukcja kolejnych 20% CO2 w naszym koncernie!

Produkujemy ekologicznie
VP stawia na surowce pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej (numer licencji FSC® – FSC C014176) oraz materiały pochodzące z recyclingu. Farby na bazie wody minimalizują zanieczyszczenie środowiska, tak samo wszystkie stosowane kleje nie zawierają żadnych rozpuszczalników. Ciągła optymalizacja produkcji gwarantuje coraz większą nieszkodliwość dla środowiska przy niezmiennej jakości. Całkowicie w zgodzie z klimatem we wszystkich pięciu siedzibach przedsiębiorstwa. VP wspiera projekty związane z ochroną klimatu w Kenii oraz Indiach, które zostały poddane certyfikacji według uznanych na płaszczyźnie międzynarodowej standardów Verified Carbon. Projekty te zatrzymują tak dużo CO2, że całkowicie rekompensuje to pozostałą część emitowanych przez VP gazów cieplarnianych.