Dane Prawne

Spółka

VP Polska Sp. z o.o.
ul. Lotników Alianckich 65
PL-68-100 Żagań

Tel +48 (0) 68 411 48 79
Mail info@vp-group.pl
Web www.vp-polska.com.pl

Zarząd

Przemysław Filipczuk, Prezes Zarządu
Joanna Wantuch-Maciejak, Wiceprezes Zarządu
Simon Schulte-Rentrop, Członek Zarządu

Dane Rejestrowe

NIP  PL 7811752683
REGON  634599859
KRS  0000215796
BDO 000024020

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 2.000.000 PLN

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 10 ust. 3 umowy państwowej o usługach medialnych (MDStV)

VP-Group (adres jak wyżej)

Wyłączenie odpowiedzialności

VP Polska Sp. z o.o. z dużą starannością opracowuje treści umieszczane na niniejszych stronach internetowych. Jednak treści te służą wyłącznie niezobowiązującemu ogólnemu informowaniu i nie zastępują porady dotyczącej produktu. Cechy techniczne i wyposażenie opisanych produktów to tylko przykłady. Cechy i wyposażenie produktów mogą zmieniać się w zależności od kraju. Wszelkie zmiany są zastrzeżone.

VP Polska Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji zamieszczonych na tych stronach oraz nie gwarantuje dostępu do nich bez zakłóceń. Podając linki do stron internetowych osób trzecich, VP Polska Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych stronach. Klikając link, użytkownik opuszcza ofertę informacyjną VP Polska Sp. z o.o. W przypadku ofert osób trzecich mogą obowiązywać inne regulacje, zwłaszcza w odniesieniu do polityki prywatności. Ponadto VP Polska Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność za niewielkie naruszenia obowiązków związane z oferowanymi usługami, zwłaszcza z pobieraniem plików udostępnionych przez VP Polska Sp. z o.o. na stronach internetowych VP Polska Sp. z o.o., o ile nie dotyczą one obowiązków istotnych z punktu widzenia umowy oraz życia, zdrowia lub ciała lub roszczeń zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt. To samo dotyczy naruszeń obowiązków naszych pomocników.

© Copyright 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie teksty, zdjęcia i inne dzieła opublikowane na stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu firmy Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Feuchtwangen, i innym ustawom o ochronie praw autorskich. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie osobom trzecim treści zawartych na niniejszych stronach internetowych w celach komercyjnych jest zabronione.

Stericlin®, arofol®, docucare®, docufix®, printbag®, toptwist®, topcraft®  i VP to zarejestrowane znaki towarowe i własność firmy Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH.

Merkliste