Grupa VP

Pomysły wykonane z papieru i folii

VP Polska zalicza się do grona pięciu zakładów produkcyjnych wchodzących w skład VP Group. Główną domeną działalności spółki VP Polska jest produkcja i sprzedaż opakowań wysyłkowych, toreb papierowych oraz sprzedaż opakowań medycznych.

Grupa VP została założona w 1896 roku i od tego czasu z powodzeniem działa jako przedsiębiorstwo rodzinne a obecnie jest w rękach czwartej generacji rodziny i działa jako jeden z wiodących europejskich producentów niezawodnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań do różnych zastosowań.

Misja

Naszą misją jest zostanie wiarygodnym i stabilnym partnerem handlowym dla wszystkich jednostek biznesowych w branży opakowaniowej na podległym rynku a także kreowanie nowych, tańszych i bardziej konkurencyjnych produktów i rozwiązań.
Wypełnienie naszej wizji jest możliwe dzięki ciągłemu unowocześnianiu parku maszynowego firmy, który pozwala nam produkować taniej i więcej przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości, co przekłada się na szybsze realizowanie zleceń.

Wartości

Cztery strategiczne jednostki /torby papierowe, opakowania wysyłkowe, stericlin®, opakowania medyczne/ stale stoją na straży wzrostu zorientowanego na zysk i zapewniają niezależność grupy VP.
Silna sieć dystrybucyjna oraz efektywność produkcyjna gwarantują we współpracy z naszymi partnerami globalną obecność. Dzisiaj VP ponad 70 krajów nazywa swoim domem.
Od początku swojego istnienia VP działa jako wielopokoleniowa Firma rodzinna, bardzo ważna jest dla nas ochrona środowiska naturalnego, które ma służyć jeszcze wielu generacjom w przyszłości. Dbamy o naturalne zasoby, redukujemy emisję, inwestujemy w bardziej efektywne wykorzystanie energii, pozyskujemy papier z odpowiedzialnego leśnictwa oraz ponownie wykorzystujemy odpady. Już od samego początku używamy farb na bazie wody.
Grupa VP postrzega tradycję i nowoczesność jako żywą rzeczywistość, a nie jako sprzeczność. Nasza długoterminowa strategia korporacyjna pozwoliła nam od ponad 120 lat zachować dobre standardy i jednocześnie integrować nowe wymagania oraz odkrywać kolejne wymiary dla naszej przyszłości.
Nasi kompetentni i bardzo oddani pracownicy gwarantują wysoką jakość produkcji. Od zawsze staramy się ustanawiać i rozwijać długoterminowe więzi na zasadzie partnerstwa zarówno z naszymi klientami jak i dostawcami.

Certyfikaty